• Login

Ledarskifte på Thegoodpeople AB / Management Change

Från och med den 1 oktober 2018 tillträder Geir Herfindal som ny vd på Thegoodpeople AB.

Sedan starten 2012 har grundarna och ägarna Geir Herfindal och Baldvin Georgsson haft ansvarsfördelningen där Geir varit styrelsens ordförande och Baldvin som vd haft ansvaret för den operativa driften. Nu stiger Baldvin av som vd för Thegoodpeople AB för att anta en ny utmaning som vd för leksaksföretaget Lekia i Sverige och Norge. I och med detta lämnar han över det operativa ansvaret till Geir, och tar istället över rollen som ordförande.

– Jag ser väldigt fram emot att leda Thegoodpeople till nästa nivå, säger Geir Herfindal. Nu har vi tillsammans fått ett fotfäste på flera marknader och med viktiga ramavtal i botten ser jag framemot fortsatt tillväxt. Detaljhandeln har sällan varit så spännande som just nu.

Thegoodpeople AB erbjuder service till detaljhandeln och har sedan starten 2012 haft förmånen att hjälpa internationella detaljhandelsföretag som t ex IKEA, Falabella, Dairy Farm, Granit, KappAhl, Yves Rocher med flera, och levererat projekt i 38 länder och fyra världsdelar. www.thegoodpeople.se

Management change at Thegoodpeople AB

 From 1 October 2018, Geir Herfindal will act as new CEO at Thegoodpeople AB.

Since the start of 2012, the founders and owners Geir Herfindal and Baldvin Georgsson had the distribution of responsibilities where Geir was the chairman of the board and Baldvin as CEO was responsible for the operations. Baldvin now leaves as CEO of Thegoodpeople AB to assume a new challenge as CEO of the toy company Lekia in Sweden and Norway. In doing so, he leaves the operational responsibility to Geir, and instead takes over the role of chairman.

“I look very forward to leading Thegoodpeople to the next level,” says Geir Herfindal. Now we have gained a foothold in several markets and with important frame agreements, I look forward to continued growth. Retail has rarely been as exciting as at the moment.

Thegoodpeople AB offers service to retailers and has since the beginning of 2012 had the advantage of helping international retailers such as IKEA, Falabella, Dairy Farm, Granit, KappAhl, Yves Rocher, and others, and delivered projects in 38 countries and four continents. www.thegoodpeople.se

logo_big_thegoodpeople_AB

Leave a Reply