• Login

Bättre ekonomi i din butik

English summary: Energy reduction possible with new technique for retailers.

Ingen av oss vet vad energipriserna är om 10 år. Men vi vet att de blir högre, mycket högre.

Energipriserna stiger och gammal teknik blir olönsam. Därför är det nödvändigt att den teknik vi installerar i butikerna i dag är den mest energieffektiva. Och att vi alltid har fokus på energiförbrukningen när vi bygger om en butik eller bygger en ny butik.

Tekniska installationer som tidur, kontaktorer, ljusarmaturer, värme & ventilationsanläggningar och aircondition förväntar vi ha en ekonomisk levnadstid på upp emot 10 år. Det kommer inte att vara tillfället i framtiden. De stigande energipriserna kommer att göra dagens teknologi olönsam tidigare. Kanske redan om fem år. Därför måste vi lära oss att kalkylera den ekonomiska livstiden för alla installationer i relation till deras förbrukning och de ständigt stigande energipriserna.

Välfungerande teknik kräver service och underhåll. Service och underhåll som först utförs när tekniken slutar att fungera leder till dålig driftsekonomi.  Det gäller inte bara för flygmaskiner och bilar men också för värme & ventilationsanläggningar, aircondition och belysning i butiker.

Välfungerande teknologi kräver också övervakning och koordinering. Det är dålig ekonomi att blåsa in dyr värme i ena ändan av butiken och därefter använda dyr aircondition i andra ändan av butiken. Det är dålig ekonomi att låta ljuset stå tänt på natten på grund av ett trasigt tidur. Det är dålig ekonomi att låta värme & ventilation och aircondition stå tänt med full effekt utanför öppningstiderna.

thegoodpeople.se energismarta samarbetspartner EnergyLogic föreslår följande plan för handeln:

  • Eliminera onödig förbrukning av el
  • Minska kostnaderna för el med 20 – 25%
  • Minska miljöbelastningen
  • Energideklarera alla butiker och kontor

Registrera elförbrukningen/månad i alla butiker i ett energiledningssystem. Analysera förbrukningen och genomför enenergicheck i alla butiker. Etablera alarm vid onormal drift så att du snabbt kan agera.

Minska elförbrukningen med ytterligare 20% genom tekniska förbättringar:

  • Mer energieffektiva armaturer (mer ljus – mindre värme)
  • Bättre samspel mellan ventilation, kylning och värme

Ha som mål att skapa optimal energiekonomi i alla butiker:

  • Definiera konkreta mål för maximal energiförbrukning för alla butiker
  • Kräv individuella mätare till el, vatten och värme vid förnyande av hyreskontrakt i alla butiker.
  • Betala el, vatten, värme och kyla efter aktuell förbrukning i alla butiker.

Vill du veta mer om hur du kan få bättre energiekonomi i din butik? Det finns tekniska lösningar och ny teknik för det. Kontakta thegoodpeople.se

Leave a Reply